Ce prevede Legea 93 din 2009

Legea 93 din 2009 este un act normativ esențial pentru reglementarea activităților și serviciilor de plată din România. Aceasta a fost adoptată pentru a implementa în legislația națională Directivele Europene în domeniul serviciilor de plată, având scopul de a crea un cadru legal clar și coerent pentru furnizorii de servicii de plată și de a proteja drepturile și interesele utilizatorilor acestor servicii.

Scopul și domeniul de aplicare al Legii 93 din 2009

Legea 93 din 2009 reglementează activitățile de plată efectuate de instituțiile de plată și alte entități autorizate să presteze astfel de servicii. Scopul principal al acestei legi este de a asigura un cadru legal pentru:

 1. Funcționarea instituțiilor de plată – Legea stabilește condițiile în care instituțiile de plată își pot desfășura activitatea, inclusiv cerințele pentru obținerea autorizației, capitalul minim necesar, și alte condiții operaționale.
 2. Protecția utilizatorilor de servicii de plată – Legea include dispoziții care vizează protecția drepturilor utilizatorilor, asigurând transparența și securitatea tranzacțiilor.
 3. Supravegherea și controlul instituțiilor de plată – Autoritățile competente, cum ar fi Banca Națională a României (BNR), sunt responsabile pentru supravegherea și reglementarea activităților instituțiilor de plată.

Principalele dispoziții ale Legii 93 din 2009

Definiții și categorii de servicii de plată

Legea 93 din 2009 definește serviciile de plată și stabilește diferite categorii de furnizori de astfel de servicii, incluzând:

 • Instituțiile de credit – Băncile și alte instituții financiare autorizate.
 • Instituțiile de plată – Entități non-bancare autorizate să presteze servicii de plată.
 • Instituțiile de monedă electronică – Entități care emit monedă electronică și prestează servicii de plată aferente.

Cerințele de autorizare și capital

Pentru a desfășura activități de plată, instituțiile de plată trebuie să obțină o autorizație de la Banca Națională a României. Cerințele pentru obținerea acestei autorizații includ:

 • Capital minim – Instituțiile de plată trebuie să dispună de un capital minim stabilit de BNR, necesar pentru a asigura stabilitatea financiară.
 • Plan de afaceri – Instituțiile trebuie să prezinte un plan de afaceri detaliat, care să includă strategia de dezvoltare și evaluarea riscurilor.
 • Structură de conducere – Legea impune cerințe stricte privind competența și integritatea membrilor conducerii instituțiilor de plată.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și furnizorilor de servicii de plată

Legea 93 din 2009 stabilește drepturile și obligațiile atât ale utilizatorilor, cât și ale furnizorilor de servicii de plată. Printre acestea se numără:

 • Transparența informațiilor – Furnizorii de servicii de plată sunt obligați să ofere utilizatorilor informații clare și detaliate despre serviciile oferite, comisioanele percepute, și termenii și condițiile aplicabile.
 • Autorizarea tranzacțiilor – Utilizatorii trebuie să-și dea consimțământul pentru efectuarea tranzacțiilor de plată. Legea prevede măsuri pentru asigurarea autenticității și integrității tranzacțiilor.
 • Răspunderea pentru tranzacții neautorizate – În cazul tranzacțiilor neautorizate, instituțiile de plată sunt obligate să ramburseze sumele respective utilizatorilor, cu anumite excepții specificate în lege.

Supravegherea și sancțiunile

Banca Națională a României este responsabilă pentru supravegherea instituțiilor de plată și pentru asigurarea respectării prevederilor legii. Legea 93 din 2009 prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor legale, care pot include:

 • Avertismente – Pentru abateri minore, instituțiile pot primi avertismente din partea BNR.
 • Amenzi – Pentru abateri mai grave, BNR poate aplica amenzi semnificative.
 • Retragerea autorizației – În cazurile de încălcare gravă și repetată a prevederilor legale, BNR poate retrage autorizația de funcționare a instituției de plată.

Concluzie

Legea 93 din 2009 reprezintă un pilon important în reglementarea serviciilor de plată din România, asigurând un cadru legal clar și coerent pentru funcționarea instituțiilor de plată și protejarea drepturilor utilizatorilor. Aceasta contribuie la crearea unui mediu financiar sigur și transparent, favorabil dezvoltării economice și integrării în piața unică europeană. Respectarea și aplicarea corectă a prevederilor acestei legi sunt esențiale pentru menținerea încrederii în sistemul financiar și pentru asigurarea unei funcționări eficiente a serviciilor de plată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *